Personlig omvårdnad
Team Assistans erbjuder hemtjänst och personlig assistans till äldre och funktionshindrade samt hushållsnära tjänster för privatpersoner. De är ett komplement till den kommunala vården och erbjuder vårdtagarna omsorg på ett familjärt sätt.
Lena Andersson och Therese Holmblad hade länge jobbat tillsammans inom vård och omsorg när de år 2005 startade Team Assistans.
– Under alla år vi jobbade inom vården hade vi sett saker som vi tyckte kunde göras på ett bättre sätt för både vårdtagare och personal och det är de sakerna vi satsat på att förbättra inom vårt företag, berättar de.
Företagets grundidé är ett personligt koncept där man möter kunderna på ett familjärt sätt. Det konceptet har fungerat bra och sedan starten, när de hade 9-10 kunder och endast ett fåtal anställda, har de idag växt till att ha 200 anställda. Från början hade företaget endast personlig assistans men för ett år sedan lade de till hemtjänst som en funktion. De flesta kunderna bor i Göteborg men de har också ett antal kunder i övriga Västra Götaland.

Vårdtagarnas situation kan se ut på flera sätt när de tar kontakt med Team Assistans för första gången.
– En del vårdtagare har redan färdiga beslut om vård. Andra har vi hjälpt från start med ansökningar och ärenden till försäkringskassan och kommunen, berättar Lena. Vi får också många samtal från personer som inte är nöjda med den vård de har idag och som vill höra om de skulle kunna få det bättre hos oss. Då åker vi ut på hembesök och berättar om oss och vad vi har att erbjuda, säger Therese.

Alla har rätt att välja vårdgivare idag och de senaste åren har de privata vårdalternativen ökat starkt.
– Förr var det ovanligt och lite främmande att få vård på något annat ställe än de kommunala vårdinstanserna, men numera vågar allt fler prova andra vårdformer. Många uppskattar också de extra tilläggstjänster vi kan erbjuda i form av till exempel fönsterputs och gräsklippning, förklarar Lena.
I framtiden kommer allt flera kommuner att öppna upp för privata utförare och Lena och Therese hoppas på att kunna expandera ännu mer. Ett stort projekt, som ännu är på planeringsstadiet, är ett korttidsboende för funktionshindrade barn.


Team Assistans

Bransch:
Personlig assistans

Telefon: 031-22 20 50
Fax: 031-22 20 56


Email:
info@teamassistans.se

Hemsida:
www.teamassistans.se

Adress:
Team Assistans
Herkulesgatan 36
41701 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN